• kyket.jpg
  • NT3.png
  • taphuan.png
Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

Nhân sự

 

Thông tin Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa          Hình ảnh
Ông: Trần Hải Sơn
Chức danh: Cục trưởng
Số điện thoại: 0903500664
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 THSon
Ông: Phan Thanh Sơn
Chức danh: Phó Cục trưởng
Số điện thoại: 0903524707
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 PTSon
Ông: Đinh Văn Luận
Chức danh: Phó Cục trưởng
Số điện thoại: 0903506289
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 DVuan

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA