• kyket.jpg
  • NT3.png
  • taphuan.png
Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

Tỷ giá tính thuế XNK

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, ngày 14/8/2020, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn số 1024/HQKH-VP triển khai cho các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin Chính phủ.

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 thông báo:

1. Địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng. Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn trước ngày 02/7/2020.

2. Thời gian từ ngày 09/7/2020 đến 11/7/2020.

Nội dung chi tiết

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa niêm yết công khai tại trụ sở danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020.

Chi tiết xin liên hệ: Bộ phận Tổ chức cán bộ - Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 40A đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung thông báo

 

 

       Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-BTC ngày 04/3/2020 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 đối với 05 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

       Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đăng tải Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 và thông tin đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn tại đơn vị:

       1. Thông báo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020: Chi tiết

       2. Thông báo Tổng cục Hải quan về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020: Chi tiết

       3. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải về

Page 1 of 6

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA