• kyket.jpg
  • NT3.png
  • taphuan.png
Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

Tỷ giá tính thuế XNK

Thông báo: thông tin đầu mối, đơn vị, địa chỉ hỗ trợ tuân thủ của các đơn vị hải quan cấp Cục, Chi cục

 

THÔNG BÁO: THÔNG TIN ĐẦU MỐI, ĐƠN VỊ, ĐỊA CHỈ HỖ TRỢ TUÂN THỦ CỦA CÁC ĐƠN VỊ HẢI QUAN CẤP CỤC, CHI CỤC

           Thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động Quản lý tuân thủ năm 2019 - 2020, tăng cường truyền thông về Quản lý tuân thủ. Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông tin đầu mối, đơn vị, địa chỉ hỗ trợ tuân thủ của các đơn vị hải quan cấp Cục, Chi cục như sau:

Danh sách đầu mối của các Tổ giải quyết vướng mắc và tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của cấp Cục và cấp Chi cục:

1. Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: Quyết định số 99/QĐ-HQKH ngày 18/4/2019

- Thông tin liên hệ: (0258) 3590116 – Phó Cục trưởng – Tổ trưởng.

- Điện thoại di động: 0903524707 

2. Chi cục HQCK Cảng Cam Ranh: Quyết định số 41/QĐ-ĐTGC ngày 06/6/2019

- Thông tin liên hệ: (0258) 3953997 – Phó Chi cục trưởng: bà Trần Thị Giang Hồng – Tổ trưởng.

- Điện thoại di động: 0905209131

3. Chi cục HQCK Cảng Nha Trang - Quyết định số 52/QĐ-HQNT ngày 16/7/2018

Thông tin liên hệ: (0258) 3591122 – Phó Chi cục trưởng: ông Trần Minh Tuấn

- Điện thoại di động: 0935632481

4. Chi cục HQ Vân Phong: Quyết định số 357/QĐ-HQVP ngày 10/6/2019

- Thông tin liên hệ: (0258) 3622477 – Phó Chi cục trưởng: ông Ngô Thành Vinh– Tổ trưởng.

- Điện thoại di động: 0935100273

5. Chi cục HQ Ninh Thuận: Quyết định số 22/QĐ-HQNTh ngày 10/4/2019

Thông tin liên hệ: (0259) 3891344 – Phó Chi cục trưởng: bà Nguyễn Thị Hồng Tình – Tổ trưởng, điện thoại di động: 0908775080

6. Chi cục HQCK sân bay QT Cam Ranh: Quyết định số 03/QĐ-HQSBCR ngày 03/4/2019

- Thông tin liên hệ: (0258) 6530075 – Phó Chi cục trưởng: ông Nguyễn Duy Linh – Tổ trưởng,

- Điện thoại di động: 0905158898

 

Thông tin liên hệ cụ thể, quý doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên hệ Chi cục Hải quan để biết thêm chi tiết./.

 

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA