• kyket.jpg
  • NT3.png
  • taphuan.png
Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

Tỷ giá tính thuế XNK

Cục Hải quan Khánh Hòa thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020

       Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-BTC ngày 04/3/2020 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 đối với 05 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

       Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đăng tải Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 và thông tin đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn tại đơn vị:

       1. Thông báo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020: Chi tiết

       2. Thông báo Tổng cục Hải quan về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020: Chi tiết

       3. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải về

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA