• kyket.jpg
  • NT3.png
  • taphuan.png
Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

Tỷ giá tính thuế XNK

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 thông báo:

1. Địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng. Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn trước ngày 02/7/2020.

2. Thời gian từ ngày 09/7/2020 đến 11/7/2020.

Nội dung chi tiết

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA