• kyket.jpg
  • NT3.png
  • taphuan.png
Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

Tỷ giá tính thuế XNK

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa niêm yết công khai tại trụ sở danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa niêm yết công khai tại trụ sở danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020.

Chi tiết xin liên hệ: Bộ phận Tổ chức cán bộ - Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 40A đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung thông báo

 

 

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA