• kyket.jpg
  • NT3.png
  • taphuan.png
Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

cctruong        Trong những đầu tháng 8, chúng tôi có dịp tới huyện Ninh Hoà - Khánh Hoà nơi đặt Kho ngoại quan xăng dầu lớn nhất cả nước, cạnh đó là nhà máy đóng tàu và khu cảng biển đang được xây dựng… đây là những hoạt động mang lại nguồn thu lớn cho Chi cục Hải quan Vân Phong- Cục Hải quan Khánh Hoà trong những năm qua.

 

 

vp        Năm 2019, Cục Hải quan Khánh Hòa được Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN 1.140 tỷ đồng (trong đó thu trên địa bàn Khánh Hòa 1.130 tỷ và Ninh Thuận 10 tỷ), chỉ tiêu ngành Hải quan giao phấn đấu là 3.000 tỷ. Do triển khai quyết liệt và đồng bộ công tác thu và chống thất thu NSNN, trong 6 tháng đầu năm số thu NSNN (đến ngày 30-6-2019) 2.417,29 tỷ, đạt 212,04% chỉ tiêu kế hoạch, 80,58% chỉ tiêu phấn đấu.

 

 

        Với nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận, trong những năm qua, Cục Hải quan Khánh Hòa luôn chú trọng công tác cải cách thủ tục, tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp, hành khách. Đơn vị luôn nằm trong top dẫn đầu các cơ quan, đơn vị ở địa phương về chỉ số đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh.

Page 1 of 2

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA