Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

         Câu hỏi: Thực hiện thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu nguyên liệu thủy sản dùng để gia công, xuất khẩu?

         Người hỏi: Công ty TNHH Chế biến & Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh

         Địa chỉ: Quốc lộ 1A - xã Cam Thịnh Đông - tp. Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa

         Điện thoại: 0258 3865142

         Email:

Chuyên mục phụ

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA