Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành

          Câu hỏi: Thực hiện thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu nguyên liệu thủy sản dùng để gia công, xuất khẩu?

         Người hỏi: Công ty TNHH Chế biến & Xuất khẩu thủy sản Cam Ranh

         Địa chỉ: Quốc lộ 1A - xã Cam Thịnh Đông - tp. Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa

         Điện thoại: 0258 3865142

         Email:

Cục Hải quan Khánh Hòa trả lời như sau:

         Căn cứ quy định điểm 1, mục II, phần A, Phụ lục I Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản thì mặt hàng “Trứng cá Minh Thái chưa làm sạch” nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch. 

         Thực hiện điểm 3 Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 11933/TCHQ-GSQL  ngày 21/12/2016 hướng dẫn triển khai thực hiện: “không yêu cầu người khai hải quan phải nộp kết quả kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, ghi nhãn tiếng Việt Nam khi làm thủ tục hải quan đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu hoặc nhập gia công hàng xuất khẩu”. Trong hướng dẫn không đề cập đến việc miễn kiểm dịch, tuy nhiên để tăng cường hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đơn vị sẽ có báo cáo cấp trên để xem xét kiến nghị với các bộ ngành liên quan.

          Hiện tại, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 40A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590166;  Fax: 0258.3590181

Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn

© 2017 CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA